Wykłady Biblijne

Wykłady są otwarte dla wszystkich – bez względu na wiek, wykształcenie czy stan.

Na wykłady w roku akademickim 2014/2015 zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19.45 (począwszy od 2 października)

Miejsce spotkania:
Kaplica Adoracyjna kościoła Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 67D

Tegorocznym tematem wykładów będzie: Teologia Ewangelii św. Jana (kontynuacja) oraz Pisma Janowe.

Serdecznie zapraszamy