Wykłady Biblijne

Wykłady są otwarte dla wszystkich – bez względu na wiek, wykształcenie czy stan.

Na wykłady w roku akademickim 2015/2016 zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19.45 (począwszy od 1 października)

Miejsce spotkania:
Kaplica Adoracyjna kościoła Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 67D

Tegorocznym tematem wykładów będzie: Księga Rodzaju – Księga Początków (Początek stworzenia, początek grzechu, początek odkupienia …)

Serdecznie zapraszamy