Wykłady Biblijne

Wykłady są otwarte dla wszystkich – bez względu na wiek, wykształcenie czy stan.

Na wykłady w roku akademickim 2013/2014 zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19.45

Miejsce spotkania:
Kaplica Adoracyjna kościoła Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 67D

Tegorocznym tematem wykładów będzie: Ewangelia św. Mateusza i teologia Ewangelii św. Jana

Serdecznie zapraszamy