BAN 2018 – REGULAMIN

Download PDF

Biblijna Akademia Najmłodszych 2018

Regulamin konkursu

I. Cele

Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

II. Organizatorzy

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.

III. Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać)

IV. Zasady organizacyjne

1. Konkurs trwa w parafiach od 24 września 2017 roku (1. seria pytań) do 2 kwietnia 2018 roku (21. seria pytań). Finał odbędzie się 19 maja 2018 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.

2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2018. Wystawienie pytań dokonuje się najpóźniej w czwartek przed konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący dziecięce Msze św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta w szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje je dzieciom. Dzieci mające dostęp do Internetu mogą zrobić to samodzielnie

3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej lub przynoszą na cotygodniowe spotkanie grupy formacyjnej.

4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.

5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa rywalizacja między dziećmi.

6. Po zakończeniu konkursu w parafiach (15 kwietnia 2018 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (29 kwietnia 2018 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

UWAGA:

Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2018 w parafiach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 roku do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail: mprzybylski@mkw.pl . W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

W sobotę, 19 maja 2018 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał oraz Gala finałowa BAN 2018 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

V. Kontakt z organizatorami

1. Ks. dr Marek Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00 – 246 Warszawa; tel. 22 531 72 23, tel. kom. 792 439 050; e-mail: mprzybylski@ mkw.pl

2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego, 01 – 355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67d, tel. 22 665 19 21, e-mail: koab@koab.pl .

VI Terminarz Biblijnej Akademii Najmłodszych 2018 (BAN 2018)

Zajęcia BAN 2018 odbywają się w poszczególne niedziele – z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii – według następującego terminarza:

Seria pytańNiedzielaUwagi
124 września 2017Rozpoczęcie BAN 2018 (pytania testowe z Ewangelii z bieżącej niedzieli)
 21 października 2017 
 38 października 2017 
 415 października 2017 
 522 października 2017 
 65 listopada 2017 
 712 listopada 2017 
 819 listopada 2017 
 926 listopada 2017 
 103 grudnia 2017I Niedziela Adwentu
 1110 grudnia 2017 
127 stycznia 2018 
134 lutego 2018 
1411 lutego 2018 
1518 lutego 2018I Niedziela Wielkiego Postu
1625 lutego 2018 
 174 marca 2018 
 1811 marca 2018 
 1918 marca 2018 
 2025 marca 2018Niedziela Palmowa
 218 kwietnia 2018Ostatnia seria pytań
 15 kwietnia 2018Zakończenie BAN w parafii(Dzieci przynoszą odpowiedzi do ostatniej serii pytań)
 29 kwietnia 2018Ogłoszenie wyników w parafiach
 Imiona i nazwiska 3 najlepszych uczestników z parafii należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 roku do WDDiM: mprzybylski@mkw.pl 
Finał w Kuriisobota – 19 maja 2018 – godz. 10.00 
Gala finałowasobota – 19 maja 2018 – ok. godz. 13.00 

PRZYKŁAD:

  • niedziela, 24 września 2017 – początek BAN – pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 24 września (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 21 września);
  • niedziela, 1 października – dzieci przynoszą rozwiązane pytania testowe z poprzedniej niedzieli, czyli z 24 września (odpowiedzi pojawiają się w poniedziałek, 2 października); dzieci otrzymują kolejne pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 1 października (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 28 września);
  • itd.
Download PDF

This article was written by admin.