Archidiecezjalna Olimpiada Wiedzy Biblijnej – REGULAMIN

Download PDF

Archidiecezjalna Olimpiada Wiedzy Biblijnej – HIERONYMUS 2017/2018

Projekt HIERONYMUS powstał w Katolickim Ośrodku Apostolatu Biblijnego (KOAB) z inicjatywy ówczesnego Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Stanowi kilkufazowy program edukacyjny i zakłada długofalową współpracę gimnazjów, liceów oraz środowisk naukowych mających na celu krzewienie kultury i poznawania chrześcijańskich korzeni cywilizacji europejskiej. Projekt zakłada realizację dwóch zasadniczych celów: powstanie kręgów biblijnych w środowiskach szkolnych; mobilizowanie tych środowisk przez udział w Archidiecezjalnej Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej (atrakcyjne nagrody).

Faza pierwsza rozpoczyna się we wrześniu br. i polega na założeniu w szkołach ponadgimnazjalnych (w ramach pozalekcyjnych zajęć kół zainteresowań) kręgów biblijnych. Po ukonstytuowaniu kręgów biblijnych w szkołach zgłaszane są one do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i przez ten fakt rozpoczynają swój oficjalny start w Archidiecezjalna Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej. Zgłoszenia należy kierować do ks. dr Marka Przybylskiego.

W fazie drugiej kręgi biblijne pracują na cotygodniowych spotkaniach biblijnych według Ewangelie Synoptyczne, Zeszyty Biblijne KOAB Nr 5, Warszawa 2004.

Trzecia faza obejmuje finał ARCHIDIECEZJALNEJ OLIMPIADY WIEDZY BIBLIJNEJ, w której mogą brać udział, wcześniej zgłoszeni, członkowie kręgów biblijnych.

Finał planowany jest:

1. etap szkolny – 8 marca (czwartek) 2018.

Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu. Testy będą do pobrania w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00 – 246 Warszawa u Ks. dr. Marka Przybylskiego –; tel. 22 531 72 23, tel. kom. 792 439 050; e-mail: mprzybylski@ mkw.pl na 2 dni przed terminem konkursu. Test składać się będzie z 40 pytań otwartych i zamkniętych (40 min), dotyczących treści Ksiąg: Ewangelii Synoptycznych (Mk; Mt; Łk).

2. etap diecezjalny – 21 kwietnia (sobota) 2018 o godz. 10.00.

Olimpiada obejmie zasadniczo uczniów uczęszczających na lekcje religii z liceów i innych szkół ponadgimnazjalnych. Konkursu przeprowadza Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego w Sali św. Jana gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19. Test składać się będzie z 50 pytań otwartych i zamkniętych (50 min), dotyczących treści i wiedzy teologicznej zawartej w komentarzach teologicznych dotyczących Ewangelii Synoptycznych (Mk; Mt; Łk), treść Dwóch Listów św. Piotra (1-2P) oraz treści Listu św. Jakuba (Jk) i Listu św. Judy (Jud).

Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: www.koab.pl .

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne narody, np.: 3 indeksy na Wydziale Teologicznym UKSW – dla laureatów ostatnich klas szkół średnich oraz nagrody książkowe.

Informacji dotyczących Olimpiady Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych udzielają:

1. Ks. dr Marek Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00 – 246 Warszawa; tel. 22 531 72 23, tel. kom. 792 439 050; e-mail: mprzybylski@mkw.pl

2. ks. dr Andrzej Banaszek, KOAB, 01-355 WARSZAWA ul. Powstańców Śląskich 67d, tel. 22 664 69 65, e-mail: koab@koab.pl .

Download PDF

This article was written by admin.