BAN 2018 – seria 5 – odpowiedzi

Download PDF

Niedziela 22 października 2017

Mt 22,15-21

1. Jakie pytanie, według Ewangelii św. Mateusza, dotyczące podatku zostało zadane Jezusowi?
a) czy należy płacić podatek na świątynię?
b) czy należy płacić cło z kopru i mięty?
c) czy należy płacić podatek cezarowi?
d) czy należy płacić dziesięcinę?

2. Kogo, według Ewangelii św. Mateusza, posłali faryzeusze wraz ze swoimi uczniami do Jezusa?
a) saduceuszy
b) zwolenników Heroda
c) zelotów
d) zwolenników Piłata

3. Jaką monetę podatkową, według Ewangelii św. Mateusza, przynieśli faryzeusze Jezusowi?
a) denar
b) sykl
c) dwudrachma
d) srebrnik

4. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Mateusza: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu………..”
a) oddajcie chwałę
b) złóżcie ofiarę całopalną
c) niech będą dzięki
d) to, co należy do Boga

5. Czyj obraz i napis był na monecie, którą faryzeusze przynieśli Jezusowi?
a) Poncjusza Piłata
b) cezara
c) arcykapłana
d) Heroda

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.