BAN 2018 – seria 6

Download PDF

Niedziela 5 listopada 2017

Mt 23, 1 – 12

1. W jakim celu, według mowy Jezusa z Ewangelii św. Mateusza, uczeni w Piśmie spełniają swe uczynki?
a) żeby zasłużyć na królestwo niebieskie
b) żeby się ludziom pokazać
c) żeby dać dobry przykład innym
d) żeby otrzymać ukojenie w swoim sercu

2. Kto, według Ewangelii św. Mateusza, obok uczonych w Piśmie zasiadł na katedrze Mojżesza?
a) apostołowie
b) kapłani
c) faryzeusze
d) zeloci

3. Uzupełnij wypowiedź Jezusa, z Ewangelii św. Mateusza,: „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko co wam polecą, ………….”.
a) lecz uczynków ich nie naśladujcie
b) i pilnie tego strzeżcie
c) i naśladujcie ich postępowanie
d) i podążajcie ich drogami

4. Gdzie, według Ewangelii św. Mateusza, uczeni w Piśmie lubią zajmować pierwsze krzesła?
a) w bramach miasta
b) na zebraniach
c) na rynku
d) w synagogach

5. Kto, według Ewangelii św. Mateusza, jest jedynym Mistrzem?
a) uczony w Prawie
b) Piotr
c) Chrystus
d) arcykapłan

 

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.