BAN 2018 – seria 7

Download PDF

Niedziela 12 listopada 2017

Mt 25, 1 – 13

1. Co, według Ewangelii św. Mateusza, niosły ze sobą wszystkie panny nierozsądne i roztropne, idąc na spotkanie pana młodego?
a) lampy
b) naftę
c) oliwę
d) pochodnie

2. Które panny, według Ewangelii św. Mateusza, posnęły, gdy się pan młody opóźniał?
a) nierozsądne panny
b) wszystkie panny
c) roztropne panny
d) wszystkie panny czuwały

3. Co, według Ewangelii św. Mateusza, odpowiedział „Pan Młody” na wołanie panien: „Panie, panie, otwórz nam”?
a) „Zaprawdę, powiadam wam, nie nadeszła jeszcze wasza godzina.”
b) „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.”
c) „Zaprawdę, powiadam wam, odstąpcie ode Mnie.”
d) „Zaprawdę, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście.”

4. O jakiej porze doby, według Ewangelii św. Mateusza, rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”?
a) nad ranem
b) w południe
c) o północy
d) o zmierzchu

5. Do kogo, według Ewangelii św. Mateusza, została skierowana prośba: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”?
a) do panien nierozsądnych
b) do sprzedających
c) do zapraszających na ucztę
d) do panien roztropnych

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.