BAN 2018 – seria 9

Download PDF

Niedziela 26 listopada 2017

Mt 25, 31 – 46

 

1. Do jakich zwierząt, według Ewangelii św. Mateusza, porównuje Jezus ludzi, których postawi po swojej lewej stronie, w czasie sądu ostatecznego?
a) do osłów
b) do owiec
c) do wilków
d) do kozłów

2. Jakimi słowami, według Ewangelii św. Mateusza, odezwał się król do osób stojących po jego prawej stronie?
a) „Weźcie w posiadanie królestwo”
b) „Idźcie precz ode mnie”
c) „Przyjdźcie na ucztę”
d) „Weźcie co wasze i odejdźcie”

3. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Mateusza, wypowiedziane przez Jezusa: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany ……”
a) nieuczciwym sługom
b) diabłu i jego aniołom
c) tym, którzy uważają się za dobrych
d) faryzeuszom i uczonym w Piśmie

4. Co, według Ewangelii św. Mateusza, czeka sprawiedliwych, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale?
a) uczta godowa
b) płacz i zgrzytanie zębów
c) godziwa zapłata
d) życie wieczne

5. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Mateusza, wypowiedziane przez Jezusa: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych ……..”
a) teraz należy uczynić
b) nie będzie wam zapisane w księdze życia
c) tegoście i Mnie nie uczynili
d) nigdy już nie uczynicie

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.