BAN 2018 – seria 8 – odpowiedzi

Download PDF

Niedziela 19 listopada 2017

Mt 25, 14 – 30

 

1. Według jakiego kryterium, w Ewangelii św. Mateusza, pan przydzielił talenty sługom?
a) według wiedzy
b) według zdolności
c) według mądrości
d) według sprawiedliwości

2. Z jakiego powodu, według Ewangelii św. Mateusza, sługa ukrył jeden talent?
a) z powody lęku przed Panem
b) z powodu skąpstwa
c) z powodu lenistwa
d) z powodu lęku przed złodziejami

3. Jakimi słowami, według Ewangelii św. Mateusza, zwrócił się do pana sługa, który otrzymał jeden talent?
a) „Panie, przekazałeś mi jeden talent, oto drugi talent zyskałem.”
b) „Panie, tu jest twój talent, który trzymałem zawinięty w chustce.”
c) „Panie, twój talent przysporzył dziesięć talentów.”
d) „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy.”

4. Co, według Ewangelii św. Mateusza, powiedział po powrocie pan do sługi, który miał 5 talentów?
a) „Sprawuj władzę nad pięciu miastami.”
b) „Wejdź do radości twego Pana.”
c) „Siądź po prawicy mojej.”
d) „Oddaj talenty bankierom.”

5. Co, według Ewangelii św. Mateusza, stało się ze sługą gnuśnym w przypowieści o talentach?
a) został wrzucony do jeziora ognia
b) został wyrzucony na zewnątrz w ciemności
c) został nagrodzony za ukrycie talentu w ziemi
d) otrzymał jeszcze jeden talent

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.