BAN 2018 – seria 16

Download PDF

Niedziela 25 lutego 2018

Mk 9, 2 – 10

1. Jaki zawód zajmujący się wybielaniem odzienia wspomniany jest w opisie przemienienia Pana Jezusa, znajdującym się w Ewangelii św. Marka?
a) garbarz
b) folusznik
c) kuśnierz
d) kaletnik

2. Ile namiotów, według Ewangelii św. Marka, chcieli rozstawić uczniowie w czasie przemienienia Pana Jezusa?
a) 1
b) 5
c) 2
d) 3

3. Kto, według Ewangelii św. Marka, ukazał się uczniom podczas przemienienia Pana Jezusa?
a) Abraham i Dawid
b) Izajasz i Jeremiasz
c) Eliasz i Mojżesz
d) Jakub i Izaak

4. Co, według Ewangelii św. Marka, nakazał Pan Jezus uczniom, kiedy schodzili z góry po przemienieniu?
a) aby nie opowiadali tego, zanim Pan Jezus nie powstanie z martwych
b) aby byli świadkami, gdy Pan Jezus będzie o tym opowiadał
c) aby zapomnieli o tym co widzieli
d) aby wszystko co widzieli opowiedzieli pozostałym uczniom

5. Jakie słowa, według Ewangelii św. Marka, towarzyszyły scenie przemienienia Pana Jezusa?
a) „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.”
b) „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”
c) „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”
d) „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”

Download PDF

Attachments

This article was written by admin.