BAN 2020,  Strona główna

BAN 2020 – seria 18

Niedziela 22 marca 2020
J 9, 1 – 41

1. Jaką nazwę, według Ewangelii św. Jana, nosi sadzawka, przy której Pan Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia?

a) Gichon
b) Siloam
c) Bethesda
d) Jarmuk

2. Co, według Ewangelii św. Jana, polecił Pan Jezus niewidomemu?

a) obmyć się w sadzawce
b) iść za Sobą
c) udać się do uczniów
d) pokazać się kapłanom

3. Uzupełnij zdanie z Ewangelii św. Jana: „Czy ty wierzysz w … ?”

a) Trójcę Przenajświętszą
b) Boga Wszechmogącego
c) Syna Człowieczego
d) Stworzyciela nieba i ziemi

4. Kogo, według Ewangelii św. Jana, wysłuchuje Bóg zgodnie z odpowiedzią niewidomego?

a) każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę
b) każdego grzesznika
c) każdego, który zachowuje Prawo
d) każdego, kto składa ofiarę w świątyni

5. Co, według Ewangelii św. Jana, uczynił niewidomy po wyznaniu wiary przed Panem Jezusem?

a) padł na kolana
b) złożył ofiarę
c) ucałował Pana Jezusa
d) oddał pokłon Panu Jezusowi

Download PDF

Attachments