BAN 2020,  Strona główna

BAN 2020 – seria 17 – odpowiedzi

Niedziela 15 marca 2020
J 4, 5 – 42

1. W pobliżu jakiego pola, według Ewangelii św. Jana, Jezus spotkał Samarytankę?

a) w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi
b) w pobliżu pola z wybujałymi cierniami
c) w pobliżu pola, w którym pasterze trzymali straż nocną
d) w pobliżu pola, które Booz dał Noemi

2. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Jana: „O gdybyś wiedziała kim jest ten, który ci mówi daj Mi się napić to………”:

a) prosiłabyś Go, a dałby ci wytrwałość w czynieniu dobra
b) prosiłabyś Go, a dałby ci wytrwałość w miłowaniu bliźniego
c) prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej
d) prosiłabyś Go, a dałby ci chleb z nieba

3. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Jana: „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w Nim źródłem tryskającym……”

a) ku oczyszczeniu
b) ku Duchowi i prawdzie
c) ku światłu
d) ku życiu wiecznemu

4. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Jana: „Moim pokarmem jest……………..”

a) ocalić to co zginęło
b) siać dobre nasienie
c) wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał
d) głosić to co sprawiedliwe

5. Jak, według Ewangelii św. Jana, zachowali się Samarytanie w stosunku do Jezusa po spotkaniu z Samarytanką?

a) unikali Go bo był Żydem
b) uwierzyli dzięki Jego słowu
c) lżyli Go i znieważali
d) zabronili Mu przechodzić przez Samarię

Download PDF