BAN 2020,  Strona główna

BAN 2020 – seria 19

Niedziela 29 marca 2020
J 11, 1 – 45

1. Kim, według Ewangelii św. Jana, był Łazarz?

a) żebrakiem u bram bogacza
b) wspólnym znajomym Jezusa i faryzeusza Nikodema
c) umiłowanym przez Jezusa bratem Marty i Marii
d) kuzynem Józefa z Arymatei

2. Kto, według Ewangelii św. Jana, wypowiedział słowa: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”?

a) Jakub
b) Jan
c) Tomasz
d) Piotr

3. Co, według Ewangelii św. Jana, powiedziała Marta, gdy Jezus przybył w okolice Betanii?

a) „Panie, dobrze, że jesteś”.
b) „Panie, gdybyś przyszedł na czas, mój brat by nie umarł, ale teraz jest już za późno”.
c) „Panie, powiedz tylko słowo, a mój brat będzie żył”.
d) „Panie, gdybyś tu był mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko o
cokolwiek byś poprosił Boga”.

4. Po co, według Ewangelii św. Jana, Żydzi przybyli do Marty i Marii?

a) aby je pocieszyć po utracie brata
b) aby pochwycić Jezusa na fałszywym słowie
c) aby dostarczyć Marcie i Marii olejków i wonności do uczczenia zmarłego brata
d) aby na własne oczy zobaczyć znaki czynione przez Jezusa

5. Co, według Ewangelii według św. Jana, zawołał Jezus do Łazarza?

a) „Łazarzu, odpuszczają ci się twoje grzechy!”
b) „Łazarzu, wstań i weź swoje łoże!”
c) „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”
d) „Łazarzu, przebudź się z tego snu śmierci!”

Download PDF

Attachments