Zeszyty Biblijne KOAB

 8. ks. Andrzej Banaszek Ewangelie synoptyczne (Zeszyt nr 8)

Książka pt. Ewangelie Synoptyczne (Zeszyt nr 8) jest poprawioną i uzupełnioną wersją pozycji pt. Ewangelie Synoptyczne (Zeszyt nr 5), która ukazała się w serii Zeszyty Biblijne KOAB.

Zeszyt nr 8/2017 zawiera zagadnienia introdukcyjne oraz syntetyczny komentarz egzegetyczno-teologiczny Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza. Ta pozycja stanowi podstawę do tegorocznej edycji Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Cena: – PLN
stan nakładu: wyczerpany


7. ks. Andrzej Banaszek Pisma Janowe (Zeszyt nr 7)

Siódma pozycja z serii jest poprawionym i uzupełnionym syntetycznym wprowadzeniem do teologii Pism Janowych. Książka zawiera dodatkowo konspekty spotkań biblijnych opartych na fragmentach IV Ewangelii, Listów świętego Jana oraz Apokalipsy. Książka stanowi materiał merytoryczny gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus w roku 2008.

 

Cena: 29 PLN
stan nakładu: dostępny


6. ks. Andrzej Banaszek Dzieje Apostolskie (Zeszyt nr 6)

Dzieje Apostolskie przedstawiają biografię Apostołów (Piotra i Pawła), organizację struktury kościelnej, ukazują rolę Ducha Świętego w procesie ewangelizacji. Charakterystyczny motyw tej księgi to motyw drogi – podobnie jak w Ewangelii św. Łukasza.
Niniejsza publikacja zawiera wprowadzenie w zagadnienia introdukcyjne Dziejów Apostolskich, syntetyczny komentarz egzegetyczno-teologiczny oraz 40 konspektów spotkań biblijnych.

Cena: 29 PLN
stan nakładu: dostępny


5. ks. Andrzej Banaszek Ewangelie Synoptyczne(Zeszyt nr 5)

Po otrzymaniu nakazu misyjnego i wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie umocnieni Duchem Świętym zaczęli dawać świadectwo o tym, co przeżyli. Ich świadectwo tworzyło tradycję ustną i stawało się fundamentem wiary powstających gmin chrześcijańskich. Kiedy rozpoczął się kryzys przekazu ustnego, uczniowie apostołów zaczęli spisywać fragmenty tradycji ustnej. Czynili sobie notatki ułatwiające wierne przekazywanie orędzia. Złożyły się one na teksty, które później weszły do kanonu Nowego Testamentu jako Ewangelie. Piąta pozycja serii zawiera wprowadzenie w zagadnienia introdukcyjne Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, syntetyczny komentarz egzegetyczno-teologiczny oraz 73 konspekty spotkań biblijnych.
Cena:
Stan nakładu: wyczerpany


4. Ks. Andrzej Banaszek Kościoły Janowe, Ewangelia św. Jana, Listy Janowe, Apokalipsa

Z POWODU BŁĘDÓW EDYTORSKICH
POZYCJA WYCOFANA

 

 


3. Ks. A. Banaszek Rozwój Kościoła Apostolskiego. Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (Zeszyt nr 3)

Zawiera 48 propozycji spotkań biblijnych ukazujących narodziny, rozwój i problemy Kościoła apostolskiego. Konspekty opracowano na podstawie tekstu Dziejów Apostolskich i fragmentów Listów Pawłowych. Poruszone tam problemy, z jakimi borykały się pierwsze gminy chrześcijańskie oraz sposoby ich rozwiązania mogą pomóc lepiej zrozumieć Kościół naszych czasów i potrzebę odpowiedzialnego zaangażowania w Jego misję. Konspekty mogą posłużyć w pracy katechetycznej w gimnazjach i liceach, mogą także być wykorzystywane do prowadzenia pozalekcyjnych spotkań biblijnych.

Cena:
Stan nakładu: wyczerpany


2.Ks. A. Banaszek Czasy biblijne. Ludzie wydarzenia miejsca (Zeszyt nr 2)

Kontynuacja zeszytu nr 1, adresowana do prowadzących spotkania biblijne, studentów teologii, katechetów oraz każdego miłośnika Biblii. Książka składa się z dwóch części, które odpowiadają dwom etapom Historii Zbawienia. Czytelnik rozpoczyna wędrówkę od położenia Palestyny, przedizraelskich mieszkańców Kanaanu, poprzez dzieje biblijnego Izraela, prehistorię, okres patriarchów, czasy zjednoczonej i podzielonej monarchii, epokę wygnania babilońskiego aż do czasów Chrystusa i Jego Kościoła.

Cena:
Stan nakładu: wyczerpany


1. Ks. A. Banaszek Od stworzenia świata do Chrystusa. Panorama ważniejszych wydarzeń i postaci biblijnych.

Książka powstała w oparciu o materiały, które były podstawą dziesięciodniowych warsztatów biblijnych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez KOAB w Jubileuszowym roku 2000 w Trzcinicy k. Jasła. Ich celem było pogłębienie znajomości Pisma Świętego oraz pomoc w odkrywaniu Boga, który przemawia z miłością do człowieka przez wydarzenia w Historii Zbawienia. Panoramę zdarzeń rozpoczyna prehistoria (stworzenie świata do Abrahama). Jej punktem kulminacyjnym będzie Osoba Jezusa Chrystusa. Książka zawiera propozycje spotkań biblijnych – może być wykorzystana w pracy katechetycznej w gimnazjach i szkołach średnich.

Cena:
Stan nakładu: wyczerpany


Publikacje wydanictwa KOAB można zamawiać pod adresem mailowym: koab@koab.pl
W zamówieniu prosimy umieścić:

imię, nazwisko (ew.: nazwę instytucji)
dokładny adres z kodem
tytuł publikacji
ilość

Koszty przesyłki ponosi kupujący