Wydawnictwo

Publikacje wydanictwa KOAB można zamawiać pod adresem mailowym: koab(at)koab.pl
W zamówieniu prosimy umieścić:

    imię, nazwisko (ew.: nazwę instytucji)
    dokładny adres z kodem
    tytuł publikacji
    ilość

Koszty przesyłki ponosi kupujący