Zarys Teologii Starego Testamentu

1. Ks. A. Banaszek Pięcioksiąg (skrypt nr 1)
Zrozumieć Stary Testament nie jest łatwo – zawarte w nim treści kształtowały się na przestrzeni kilkuset lat. Pierwsze z serii syntetyczne opracowanie ksiąg Starego Testamentu może pomóc czytelnikowi w wyrobieniu właściwego poglądu na temat najważniejszych idei Pierwszego Przymierza, być zachętą do bardziej wnikliwego studium. Książka powstała w oparciu o materiały z wykładów prowadzonych na Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu.

Cena:10 zł
Stan nakładu: wyczerpany

2. Ks. A. Banaszek Księgi historyczne (skrypt nr 2)

Druga pozycja z serii, omawiająca pozostałe księgi historyczne kontynuujące opis dziejów Izraela. Adresowana do wszystkich pasjonatów, ta książka to kolejna szansa na przyjęcie utrwalonego na kartach Starego Testamentu przesłania, tak bardzo aktualnego dla każdego chrześcijanina.

Cena:12 zł
Stan nakładu: wyczerpany

3. Ks. A. Banaszek Prorocy przedwygnaniowi. (skrypt nr 3)

Już trzecia z serii. Omawia najstarsze księgi proroków pisarzy epoki przedwygnaniowej.. Kolejne kompendium wykładów prowadzonych na wydziale teologicznym UKSW w Radomiu. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów uczelni teologicznych i katechetów, ale może z powodzeniem być podręcznikiem i przewodnikiem po Biblii dla wszystkich pasjonatów tej dziedziny wiedzy.

Cena: 15 zł
Stan nakładu: dostępny

4. Ks. A. Banaszek Prorocy powygnaniowi (skrypt nr 4)
Opracowanie to omawia księgi proroków pisarzy epoki powygnaniowej. Zniszczenie świątyni i pięćdziesięcioletni okres wygnania w szczególny sposób odcisnęły się w życiu religijnym narodu i jego dziejach. Powstały synagogi, gdzie odprawiano modlitwy, czytano Pisma i wykładano Torę. Inaczej też przebiegało formowanie się proroctw: najpierw dominowały proroctwa klasyczne, ale stopniowo ich rolę przejęły synagoga, uczeni w Piśmie oraz apokaliptyka. Książka ta jest swoistym podręcznikiem pomocnym w poznaniu ksiąg prorockich.
Cena: 13 zł
Stan nakładu: dostępny


5. Ks. A. Banaszek Pięć pierwszych ksiąg Biblii (skrypt nr 5)

Wydano już imponujące ilości publikacji poświęconych dziedzinie Pięcioksięgu. Jakkolwiek wszystkie są bardzo cenne, ich rozmiar dla początkujących staje się często ogromną przeszkodą. Niniejsza pozycja jest syntetycznym i skondensowanym wprowadzeniem do tych zagadnień. Zawiera ona ogólne wiadomości o nazwach, tle historyczno-geograficznym, wierzeniach, genezie, źródłach i formach literackich Pięcioksięgu oraz analizę i przesłanie tych ksiąg.
Cena:15 zł
Stan nakładu: dostępny

Publikacje wydanictwa KOAB można zamawiać pod adresem mailowym: koab@koab.pl
W zamówieniu prosimy umieścić:

imię, nazwisko (ew.: nazwę instytucji)
dokładny adres z kodem
tytuł publikacji
ilość

Koszty przesyłki ponosi kupujący