Bliżej Biblii Bliżej Prawdy

S.B. Żychlińska CSDP Wstęp Ogólny do Pisma Świętego
Książka ta otwiera serię Bliżej Biblii, której najistotniejszym zdaniem jest upowszechnienie rzetelnej wiedzy biblijnej. Pozycja ta jest swoistym podręcznikiem, który ma stać się pomocą w poznaniu podstaw introdukcji biblijnej. Zagadnienia te są zwykle pomijane w komentarzach biblijnych, a przecież odgrywają istotną rolę w zrozumieniu zjawiska utrwalania doświadczeń wiary Narodu Wybranego i Kościoła Apostolskiego. Ważne są także dla właściwego odczytania zawartego Piśmie Świętym orędzia Boga, który wychodzi z propozycją zbawienia naprzeciw człowiekowi każdego czasu.

Stan nakładu: wyczerpany