KOAB

Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego (KOAB) został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w 1996 r. Jego celem, według założeń Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum Soboru Watykańskiego II, jest wspieranie apostolatu biblijnego w Polsce, szerzenie wiedzy biblijnej i niesionych przez nią wartości etycznych.
Cele statutowe KOAB realizuje przy pomocy różnych środków np.: krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, warsztatów biblijnych, konwersatoriów i wykładów dla dorosłych, organizowanie wyjazdów i pielgrzymek do miejsc związanych z historią biblijną oraz wydawanie publikacji, artykułów, książek, CD-Romów.
Polski KOAB jest członkiem Federacji Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Środkowej, który działa w ramach Katolickiej Federacji Biblijnej zrzeszającej Apostolaty Biblijne ze 126 krajów.